Star Wars

Jenom star wars

Kodex sithů

Klid je jen klam, je pouze vášeň.
Díky vášni získám sílu.
Prostřednictvím síly získám moc.
Díky moci dosáhnu vítězství.
Vítězstvím jsou má pouta zlomena.
Síla mě osvobodí.

Odvrhuji strach, naopak rozsévám ho mezi protivníky
Jsem ničitel světů, skrze moc temné strany v mém nitru žhne nenávist
Celý vesmít se přede mnou sklání
Oddal jsem se temné straně, v níž našel jsem pravý život,
ve smrti světla

 
Made in ObiSkyWalker